Βενετία Καπαχτσή
Ελλάδα


Η Βενετία Καπαχτσή είναι πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας Α.Π.Θ με εξειδίκευση στη διδακτική στο University of Edinburgh. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης "Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης" του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάκτορας σε θέματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Εργάστηκε στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Είναι διορισμένη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1995, υπεύθυνη επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι το 2008, συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διευθύντρια Γυμνασίου από το 2011 έως και σήμερα. Εργάζεται ως Επιστημονική συνεργάτιδα στην ΑΣΠΑΙΤΕ από το 2011 μέχρι και σήμερα και στο μεταπτυχιακό της Εκπαιδευτικής Διοίκησης του ΠΑΜΑΚ.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων : α) Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού.
Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση, β) Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Μια αναπτυξιακή διαδικασία και γ) Με τον μέντορα στην ομάδα.
Δημοσίευσε σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και πραγματοποίησε εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας