Αθανάσιος Κανάτας
Ελλάδα


Ο Αθανάσιος Κανάτας είναι καθηγητής στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και αργότερα ως συνεργάτης ερευνητής στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής