Γεώργιος Πάντος
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Πάντος είναι διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας