Γεώργιος Καρούσος
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Καρούσος είναι αντιστράτηγος ε.α., πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Ανταρτών ΕΟΕΑ - ΕΔΕΣ (Ναπολ. Ζέρβας).

Τίτλοι:
Συγγραφέας