Αντώνης Καμάρας
Ελλάδα


Ο Αντώνης Καμάρας είναι διδακτορικός φοιτητής στο London School of Economics. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Connecticut College και πολιτική θεωρία στο LSE. Επίσης έχει διατελέσει ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE όπου και δημοσίευσε μελέτες για τη διεθνοποίηση του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια και την επίπτωση των μεταρρυθμίσεων της αγοράς στην αστική ανισότητα στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για μία εξαετία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής