Αντώνης Περαντωνάκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Όλα μια πικροδάφνη[ Νίκη Τρουλλινού, Μ' ένα καφάσι μπίρες ]Περιοδικό "Πόρφυρας" τχ.139Απρίλιος-Ιούνιος 2011