Χρήστος Δημητρακόπουλος
Ελλάδα


Ο Χρήστος Δημητρακόπουλος είναι κλινικός ψυχολόγος και εργάζεται στο Νοσοκομείο Τζάνειο του Πειραιά. Είναι μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολόγων και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Σεξουαλικής Συμπεριφοράς και Διαφυλικών Σχέσεων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση