Μάνος Περάκης
Ελλάδα


Ο Μάνος Περάκης είναι διδάκτορας ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2006 μέχρι σήμερα διδάσκει οικονομική ιστορία στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας