Γεώργιος Κ. Μικρός
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Κ. Μικρός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστικής και Ποσοτικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το ερευνητικό του έργο εντοπίζεται στους χώρους της υπολογιστικής γλωσσολογίας και της ποσοτικής επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων. Έχει ασχοληθεί επίσης εκτενώς με την κοινωνιογλωσσολογία και την ακουστική φωνητική.

Τίτλοι:
Συγγραφέας