Φωτεινή Παρασκευά
Ελλάδα


Η Φωτεινή Παρασκευά είναι λέκτορας στο τμήμα διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτορικό της δίπλωμα αναφέρεται στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών), ενώ η μεταδιδακτορική της έρευνα καλύπτει τις τεχνολογίες της πληροφορίας κα της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση. Διαθέτει εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης (σχολική ηλικία και σε ενήλικους οργανισμούς και επιχειρήσεις). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στο χώρο της μάθησης με έμφαση στο διδακτικό σχεδιασμό και την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Τίτλοι:
Συγγραφέας