Σοφία Μυσιρλάκη
Ελλάδα


Η Σοφία Μυσιρλάκη είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Απόφοιτος του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική των νέων τεχνολογιών, στην ηλεκτρονική μάθηση και στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι συγγραφέας άρθρων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση και τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας