Εμμανουέλα Σκανδαλάκη
Ελλάδα


Η Εμμανουέλα Σκανδαλάκη υπηρετεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 20 έτη. Εργάζεται ως δασκάλα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική. Φοιτά στη μετεκπαίδευση του Μαρασλείου Διδασκαλείου της Αθήνας στην Ειδική Αγωγή στο 1ο έτος σπουδών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας