Χαρίκλεια Μπούτα
Ελλάδα


Η Χαρίκλεια Μπούτα είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στα "Μαθηματικά στην Εκπαίδευση". Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διδακτικής των μαθηματικών με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ως υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά και μέλος της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου "Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης" (Cosy-Llab: http://cosy.ted.unipi.gr/) εργάζεται ερευνητικά στη δημιουργία 3d εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας