Ευγενία Μελετέα
Ελλάδα


Μαθηματικός, αναλύτρια συστημάτων, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια. Μεταπτυχιακές σπουδές (Νέα Υόρκη, Λονδίνο) στην Εκπαίδευση στα Μαθηματικά, ΤΕΠ στην Εκπαίδευση και στην Αγωγή των Χαρισματικών Ταλαντούχων Μαθητών. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος (2002-2004) και Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (2004-), της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΑΠΛΟΥΝ - Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Λόγου Υποστήριξης Χαρισματικών Ταλαντούχων Μαθητών. Διευθύντρια στο ΑΠΟΛΛΩΝ Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση