Λωρέττα Θωμαΐδου
Ελλάδα


Επίκουρη καθηγήτρια αναπτυξιακής παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οργάνωσε το Πρότυπο Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, το οποίο έχει ως αντικείμενό του την εκτίμηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Το Πρότυπο Ιατρείο, μεταξύ άλλων, στάθμισε στα ελληνικά δεδομένα διεθνή τεστ και δημιούργησε ελληνικά. Η κυρία Θωμαΐδου έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια με θέμα τους παραπάνω τομείς. Για το γενικότερο έργο της έχει βραβευθεί από αρμόδιους φορείς.

Τίτλοι:
Συγγραφέας