Ευαγγελία Δουγαλή
Ελλάδα


Υποψήφια διδάκτορας στον τομέα της εκπαίδευσης χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου. Είναι πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος mεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις μεθόδους εντοπισμού και ταυτοποίησης των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών καθώς και με τον σχεδιασμό ειδικών υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τίτλοι:
Μετάφραση