Μαριάννα Κολυβά
Ελλάδα


Η Μαριάννα Κολυβά γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπότροφος-ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, ειδικεύτηκε στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελλαδικού χώρου και παράλληλα σπούδασε στη Σχολή Αρχειονομίας, Παλαιογραφίας και Διπλωματικής των Κρατικών Αρχείων Ιταλίας (Βενετία). Είναι διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τα ερευνητικά και συγγραφικά ενδιαφέροντά της αφορούν στην επιστήμη των αρχείων και στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια και μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, συμμετείχε σε επιτροπές εργασίας και σε συνέδρια του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων και οργάνωσε την XXX CITRA. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχειονομίας στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάσκει Αρχειονομία, Αρχειακές πηγές νέου ελληνισμού, Θεσμούς της Βενετικής Πολιτείας και του βενετοκρατούμενου ελλαδικού χώρου και Παραγωγή αρχείων. Διδάσκει και συντονίζει τη θεματική ενότητα Βυζαντινός και Δυτικός κόσμος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας