Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος είναι διδάκτωρ του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής