Carl A. Ruck
Η.Π.Α.


O Carl A. P. Ruck είναι καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, και θεωρείται αυθεντία στις εκστατικές τελετές του θεού Διόνυσου. Μαζί με τον εθνόμυκητολόγο Gordon Wasson και τον Albert Hofmann, κατάφεραν να ανιχνεύσουν τα συστατικά του μυστικού ψυχοτρόπου ποτού που έπιναν οι μύστες των Ελευσινίων Μυστήριων. Στο βιβλίο του "Persephone's Quest: Entheogens and the Origins of Religion" (Η αναζήτηση της Περσεφόνης: Τα ενθεογενή και η καταγωγή της θρησκείας) κατέδειξε τον σημαντικό ρόλο των ψυχοδηλωτικών τελετών στη γένεση του θρησκευτικού συναισθήματος χρησιμοποιώντας τον νεολογισμό "ενθεογενές" για να απαλλάξει το θέμα από τις μειωτικές συνδηλώσεις λέξεων όπως ναρκωτικά ή παραισθησιογόνα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας