Σόνια Μαγγίνα
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η καταστροφή της Σμύρνης και στη μεγάλη οθόνη[ Μαρία Ηλιού, Σμύρνη ]"Αδέσμευτος του Ρίζου" 10/9/2012
«Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο»[ Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο ]"Αδέσμευτος του Ρίζου" 3/12/2009
«Το Ναύπλιο των περιηγητών»[ Αφροδίτη Κούρια, Το Ναύπλιο των περιηγητών ]"Αδέσμευτος του Ρίζου" 25/4/2008
Η Ελλάδα μέσα από 361 φωτογραφίες[ Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Η Ελλάδα μέσα από τη φωτογραφία ]"Αδέσμευτος του Ρίζου" 7/1/2008