Βασίλης Παναγιωτόπουλος
Ελλάδα


Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι ιστορικός, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΝΕ/ΕΙΕ).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Ευθύνη Σειράς
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η νεωτερική Ελλάδα του Γιάννη Βούλγαρη[ Γιάννης Βούλγαρης, Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική ]"The Books' Journal" τχ.106Φεβρουάριος 2020
Η Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας[ Μιχαήλ Χ. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής ]"The Books' Journal" τχ.48Οκτώβριος 2014
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου. Πρωτοπόρος, εμπνευστής και δάσκαλος[ Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν ]"The Athens Review of Books" τχ.41Ιούνιος 2013
Ο ελληνόφωνος ηγεμόνας[ Συλλογικό έργο, Αρχείο Αλή Πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης 1747-1808 ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 28/2/2010