Καίτη Κωσταβάρα
Ελλάδα


Νομικός, κοινωνιολόγος, Εθνικό Παρατηρητήριο για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών.

Τίτλοι:
Εισήγηση