Ευαγγελία Σκαφιδά
Ελλάδα


Κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων: Υποδοχή - Ξενώνας Άμεσης Φιλοξενίας - Μονάδα Επιτόπιας Παρέμβασης.

Τίτλοι:
Εισήγηση