Αλέξανδρος Μάντις
Ελλάδα


Ο δρ. Αλέξανδρος Μάντις είναι προϊστάμενος της Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Τίτλοι:
Συγγραφέας