Μαίρη Ιωαννίδου
Ελλάδα


Η Μαίρη Ιωαννίδου είναι διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.

Τίτλοι:
Συγγραφέας