Γρηγόρης Δημητριάδης
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Κωνσταντίνος Καραμανλής εφ’ όλης της ύλης[ Συλλογικό έργο, Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα ]"Ελεύθερος Τύπος" 3/5/2009