Ιάκωβος Γ. Μπριλής
Ελλάδα


Ο Ιάκωβος Γ. Μπριλής είναι μαθηματικός πρόεδρος της Ε.Λ.Μ.Ε. Χίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας