Αγγελική Χριστοδούλου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Αντιμιλώντας στη σοβαρότητα[ Συλλογικό έργο, Αναπάντεχες αφηγήσεις του παρελθόντος ]"Η Αυγή" 15/8/2015
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου: "Έμαθα πιο πολλά πράγματα στο προαύλιο"[ Μιχαήλ Χ. Οικονόμου, Γραμματική της αρχαίας ελληνικής ]"The Books' Journal" τχ.48Οκτώβριος 2014