Λάμπρος Πεχλιβάνος
Ελλάδα


Ο Λάμπρος Πεχλιβάνος είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Marie Curie Fellow και ερευνητής στο Institut d'Ecοnοmie Industrielle (ΙDΕΙ) της Τουλούζης στη Γαλλία, καθώς επίσης και ερευνητικός εταίρος στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα οικονομικών της πληροφόρησης, βιομηχανικής οργάνωσης και θεωρίας συμβάσεων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής