Κατερίνα Μητραλέξη
Ελλάδα


Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας, Κλασσικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Freiburg i. Br., διδακτορική διατριβή στη Νεότερη Γερμανική Λογοτεχνία. Αναπληρώτρια καθηγήτρια και αναπληρώτρια Πρόεδρος στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γερμανική λογοτεχνία του 18ου και του 19ου αιώνα, αμφίδρομες λογοτεχνικές επιδράσεις μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής λογοτεχνίας, σπουδές φύλου και ταυτότητας. Δημοσιεύσεις μεταξύ άλλων για τον Johann Wolfgang von Goethe, την Christa Wolf, τον Heinrich von Kleist.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής