Βενετία Μπαλή
Ελλάδα


Η Βενετία Μπαλή είναι δασκάλα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τυφλών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας