Άγγελος Ασαριωτάκης
Ελλάδα


Ο Άγγελος Ασαριωτάκης είναι ορειβάτης µε δραστηριότητα από το 1984 στα
βουνά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Οµάδας Διάσωσης Αττικής. Ασχολείται µε τη διοργάνωση υπαίθριων τουριστικών
δραστηριοτήτων από το 1995, καθώς και µε τη φωτογραφία για την οποία έχει
διακριθεί µε δύο βραβεία. Άρθρα του για ορειβατικά θέµατα έχουν δηµοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας