Ευγενία Αντωνίου
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η ανθρώπινη περιπέτεια[ Μιχάλης Μοδινός, Επιστροφή ]http://literature.gr 20/9/2019
Το ανθρώπινο οικοσύστημα[ Μιχάλης Μοδινός, Το πλέγμα ]"Fractal" Οκτώβριος 2018
H Αρχαιολογία της Ανάπτυξης, η Δύση και η καθ΄ ημάς Ανατολή[ Μιχάλης Μοδινός, Άγρια Δύση ]http://literature.gr 1/7/2017
Η θρησκεία στο λαϊκό κράτος[ Σταύρος Ζουμπουλάκης, Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο ]"The Books' Journal" τχ.11Σεπτέμβριος 2011
Ανασκάπτοντας την ανθρώπινη περιπέτεια[ Μιχάλης Μοδινός, Επιστροφή ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1822Μάιος 2009
Στις πηγές της ύπαρξης[ Μιχάλης Μοδινός, Ο μεγάλος Αμπάι ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1800Μάιος 2007