Κωνσταντίνος Νταντινάκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η απίστευτη ιστορία ενός στρατιωτικού[ Γιώργης Μανουσάκης, Ο εθελοντής ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.493Φεβρουάριος 2009