Δημήτρης Ταταρίδης
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Ταταρίδης, MSc, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας