Γιώργος Καλόφωνος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πατριάρχες και βεζίρηδες[ Steven Runciman, Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 21/3/2010