Λαμπρινή Κουφάκη
Ελλάδα


Η Λαμπρινή Κουφάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Γλωσσολογίας με θέμα τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.
Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
Εργάζεται ως φιλόλογος στο Αμερικανικό Κολέγιο "Ανατόλια" στη Θεσσαλονίκη.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση