Ευστάθιος Τ. Φακιολάς
Ελλάδα


Ο Ευστάθιος Τ. Φακιολάς εργάζεται στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάλυσης και Επενδύσεων της ATEbank. Παράλληλα, διδάσκει ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδακτορικό από το Department of War Studies, King's College London και έχει λάβει χορηγίες από τα ΙΚΥ, ΝΑΤΟ, Ωνάσης, Πυθαγόρας ΙΙ, Mac Arthur, DAAD, κ.ά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη θεωρία διεθνών σχέσεων και ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και στρατηγικών σπουδών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας