Έλλη Ευαγγελίδου
Ελλάδα


Η Έλλη Ευαγγελίδου εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος, παραγωγός εκπομπών και παρουσιάστρια, από την έναρξη σχεδόν της ελληνικής τηλεόρασης έως το 1981. Διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων.