Αντιόπη Καραντώνη
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η αγάπη και το μίσος[ Melanie Klein, Η αγάπη και το μίσος ]Περιοδικό "Index" τχ.27Δεκέμβριος 2008-Ιανουάριος 2009