Ελένη - Σαμπατάκου
Ελλάδα


Η Ελένη - Ανδριανή Σαμπατάκου είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Τομές Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MSc in European Studies από τη London School of Economics and Political Science και από το 2008 Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη της διεθνούς μετανάστευσης και της διαμόρφωσης μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελούν το κύριο αντικείμενο των ερευνητικών ενδιαφερόντων της από το 1998, ενώ από το 2001 ασχολείται και επαγγελματικά με ζητήματα εφαρμογής της Συνθήκης Schengen. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις της σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει γράψει σε συλλογικούς τόμους.

Τίτλοι:
Συγγραφέας