Μαρία Δ. Μιράσγεζη
Ελλάδα


Η Μαρία Δ. Μιράσγεζη, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων, είναι ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2003 τιμήθηκε με το βραβείο "Πηνελόπης Δέλτα" του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής