Έρση Μπρούσκαρη
Ελλάδα


Η Έρση Μπρούσκαρη είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τίτλοι:
Επιμέλεια