Γιάννης Σωτηρόπουλος
Ελλάδα


Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος είναι Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας