Μάρκος Ι. Βουτσίνος
Ελλάδα


Ο Μάρκος Βουτσίνος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και πήρε με λίαν καλώς πτυχία Οικονομικών Επιστημών και Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του σαν έφεδρος ανθυπολοχαγός πεζικού. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική και την επιχειρησιακή έρευνα στην Ελλάδα (Ε.Μ.Π.) και στο εξωτερικό, εργάστηκε στο χώρο της πληροφορικής. Επί τρεις δεκαετίες εργάστηκε στην ελληνική θυγατρική της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας πληροφορικής, όπου έφθασε Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρξε εκ των ιδρυτών του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδος) και εξελέγει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του επί σειρά ετών. Έχει γράψει πλήθος άρθρων και επιστημονικών μελετών στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο. Έργα του: "Ασκήσεις γραμμικού προγραμματισμού", 1975, "Μικροοικονομική προσέγγιση της ελληνικής αγοράς πληροφορικής (ανάλυση και προοπτικές)", 1982, "Ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής στον Ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα", 1992. Παράλληλα είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Θεοσοφικής Εταιρίας Ελλάδος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση