Θεόδουλος Παπαβασιλείου
Ελλάδα


Ο Θεόδουλος Παπαβααιλείου γεννήθηκε το 1976 οτη Λεμεσό της Κύπρου. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία οτο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διεθνή δημοσιογραφία οίο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.
Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καλύπτοντας πολιτιστικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά θέματα.
Από το 2006. είναι διευθυντής σύνταξης στην εβδομαδιαία εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας, "Διάγνωση", όπως επίσης και στα μηνιαία περιοδικά
Medical Express και Pharmanews.

Τίτλοι:
Συγγραφέας