Κυριακή Μέσσιου
Ελλάδα


Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, Μasters στην ειδική εκπαίδευση και Μasters στην εκπαιδευτική έρευνα. Υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση και είναι λέκτορας μερικής απασχόλησης στο Intercollege. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) καθώς επίσης και με μεθοδολογικά θέματα που συνδέονται με την έρευνα στο πεδίο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει παρουσιάσει μελέτες στον τομέα των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Συμμετείχε ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα Manchester Inclusion Standard του πανεπιστημίου του Μanchester.

Τίτλοι:
Συγγραφέας