Γιώργος Παπαδούδης
Ελλάδα


Ο Γιώργος Παπαδούδης είναι διδάκτορας του Πάντειου Πανεπιστημίου, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ("Προς μια πολιτική οικονομία της γήρανσης"). Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πάντειο. Διετέλεσε εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του ΙΣΤΑΜΕ για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας (2005-2008). Εργάστηκε ως ειδικός συνεργάτης στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού (2001-2002). Συμμετείχε στην επικαιροποίηση των στοιχείων κοινωνικής προστασίας ESSPROS. Είναι ο χειριστής (Country Operator) για το SHARE στην Ελλάδα, και χειρίζεται θέματα συντονισμού και διεξαγωγής της έρευνας πεδίου για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας. Ασχολείται με το SHARE από το 2003.

Τίτλοι:
Συγγραφέας