Σοφία Δεληπάλλα
Ελλάδα


Η Σοφία Δεληπάλλα εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή, στα οικονομικά, στο
University of Essex της Αγγλίας. Πριν αρχίσει να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δίδαξε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών του University of Kent at Canterbury, του University of Wales Swansea, καθώς και του University of Essex. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στην εφαρμοσμένη μικροοικονομική, και ιδιαίτερα στη δημόσια και βιομηχανική οικονομική. Ασχολείται ιδιαίτερα με τη φορολογία αγαθών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Η τρέχουσα έρευνά της αφορά τη φορολογία προϊόντων καπνού και τις συνέπειες αυτής, μεταξύ άλλων, στη δημόσια υγεία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής