Δήμητρα Λαμπρέλλη
Ελλάδα


Η Δήμητρα Λαμπρέλλη βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η έρευνά της αναφέρεται στη χρήση των υπηρεσιών υγείας και στις σχετικές οικονομικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την εφαρμοσμένη μικροοικονομική, τα οικονομικά της υγείας, το φάρμακο και γενικότερα τα συστήματα υγείας. Είναι εξωτερική συνεργάτιδα της Βάσης Δεδομένων Οικονομικής Αξιολόγησης του ΕΣΥ της Αγγλίας (ΝHS - Economic Evaluation Database) του Πανεπιστημίου του Υork.

Τίτλοι:
Συγγραφέας